Mateřská škola Zavidov
Mš. Zavidov

Zápis do mateřské školky

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

 

Zápis bude probíhat ve dnech 4.5.2020 - 16.5.2020

 

 

 

Termín podání žádosti: od 4.5.2020 do 16.5.2020

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí žádají rodiče pro děti, kterým v průběhu školního roku 2020/2021 bude 3-6let.

Pro věkem předškolní děti je docházka do MŠ povinná.

 

Dokumenty, které je potřeba doručit:

  1. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.doc (14.5 kB)
  2. Vyplněné čestné prohlášení k očkování (očkovací povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) Čestné prohlášení k očkování.doc (11 kB)
  3. Kopii očkovacího průkazu dítěte
  4. Kopii rodného listu dítěte

 

Možnosti doručení:

  1. Do datové schránky školy (ID schránka whe9xu)
  2. Emailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat prostý email (mszavidov@seznam.cz)
  3. Poštou (MŠ Zavidov 36, 270 35 Petrovice)
  4. Vhození do schránky školy (u vrátek)
  5. Osobní podání (po domluvě na telefon 724187787) - úterý 5.5.2020     10.00-12.00hod.                                                                                                                                  středa 6.5.2020     15.00-17.00hod.

 

J. Plincnerová, řed. MŠ Zavidov