Mateřská škola Zavidov
Mš. Zavidov

Informace pro rodiče

PROVOZ MŠ:

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16.00 hodin.

Učitelky:

  • Jana Plincnerová, ředitelka
  • Bc. Markéta Čuříková, učitelka
  • Dana Diepoldová, učitelka - překrývání při pobytu venku
 
  • Provozní pracovnice: Dana Diepoldová
  • Kuchařka a vedoucí školní jídelny: Kateřina Egertová

Telefonní číslo:

  • mobil +420 724 187 787
  • pevná linka  326539911

ŠKOLNÉ:

Výše školného pro školní rok 2019/2020 je 200,- kč (měsíčně)

STRAVNÉ: 

Výše stravného za celý den je 29,- kč (přesnídávka 7,- kč, oběd 16,- kč, svačina 6,- kč)

Nutné uhradit vždy k 15. následujícího měsíce hotově nebo převodem z účtu.