Události

 


V úterý  11. února 2020 od 15.00 hod.

bude ve školce

TŘÍDNÍ SCHŮZKA NASTÁVAJÍCÍCH ŠKOLÁKŮ

S KRÁTKOU UKÁZKOU ČINNOSTÍ DĚTÍ

spojená s přednáškou na téma "ŠKOLNÍ

ZRALOST", kterou si připravily pracovnice

PPP v Rakovníku, dále budou přizvány učitelky

1. tříd ZŠ Šanov a Lubná