Přijímací řízení školní rok 2018 - 2019

Oznámení o výsledcích přijímacícho řízení k předškolnímu vzdělávání školního roku 2019 - 2020


Ředitelka právnické osoby, jejjíž činnost vykonává Mateřská škola Zavidov,rozhodla v souladu s § 165 odst. 2), písm. b)  § 183 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

   REGISTRAČNÍ ČÍSLO:                              VÝSLEDEK ŔÍZENÍ:

Zavvidov,

Jana Plincnerová, řed. MŠ