Máte doma předškoláka

Brožurka pro rodiče

MAP ORP Rakovník

Informace v kostce o tom, co by měly rodiče vědět a děti umět, než nastoupí na první stupeň základní školy. 

Již na podzim minulého roku byla na pracovní skupině zaměřené na předškolní vzdělávání definována potřeba zvýšení informovanosti rodičů. Jako první jsme se rozhodli zaměřit se na přechod z mateřské do základní školy a jeho usnadnění dětem i rodičům. V odpovědi na zmíněné vznikla brožura s názvem Budeme mít školáka. Ta se zabývá dvěma hlavními tématy – povinnosti rodičů dané zákonem a schopnosti a dovednosti, které by měly zvládat děti a jak jich dosáhnout. Většina publikace je věnována tipům na činnosti, které dětem pomohou si potřebné dovednosti a schopnosti osvojit či je rozvíjet. Brožura tak může být brána jako inspirativní kuchařka dětských aktivit, kterými se rodiče, prarodiče, ale i ostatní dospělí mohou inspirovat, dále si je uzpůsobovat dle svých potřeb, či se jich přesně držet. Celkově se jedná o 31 stran informací.

Publikaci zpracovala Mgr. Bc. Jana Kovářová, členka realizačního týmu MAP, odborník za oblast předškolního vzdělávání. Projekt Místní akční plán ORP Rakovník realizuje MAS Rakovnicko a je podpořen z OP VVV, který je v gesci MŠMT. Brožura je ke stažení v záhlaví tohoto článku.